ploché dosky z architektonického betónu v hrúbke od 4 do 18mm, vhodné na obklady stein – vnútorné aj vonkajšie (fasády), podlahové panely, obklady

schodov, nábytku, parapety, terasové obklady…

výrobná technologia grc (betón so sklenenými vláknami) zaručuje aj pri minimálnej hrúbke najvyššie technologické parametre – vysokú pevnosť, tvrdosť, oter na úrovni 4. všetky výrobky majú plnú odolnosť voči mrazu, a preto sa oblasť použitia neobmedzuje len na interiér.

dodávateľ, artis visio, kladie vysoké nároky na technologický proces pri súčasnom zachovaní prirodzenosti betónu a jeho estetiky. Z tohoto dôvodu sú zachované všetky jemné farebné rozdiely, drobné chyby alebo nedostatky v hrúbke a priľnavosti, ako aj šmuhy alebo škvrny. každý výrobok taktiež nemá presne definovanú poréznosť. výsledný povrchový efekt môže byť preto variabilný a poréznosť odlišná.