krása kontrastov.

rešpekt k remeslu.

úcta k jedinečnosti.

vášeň pre dizajn.

hodnoty, ktoré vyznávame a žijeme.

betonbasic je nezávislá značka produktového dizajnu a životný projekt dvoch ľudí, ktorí nemôžu byť rozdielnejší.

posúvame hranice vnímania betónu – a naše tiež.