now, we do very few events per year, so make sure you don’t miss anything, right?

 

31.5. – 2.6. 2019   |   urban market spring edition  |   fkulta architektúry stu, námestie  slobody 19, bratislava, slovakia

 22.6.2019 |    trnavský deň dizajnu  |   nádvorie , štefánikova 4, 917 01 trnava, slovakia